Ważne telefony i adresy
Protokoły z posiedzeń Zarządu
Uchwały Rady Nadzorczej SBM "Ec Siekierki"

Termomodernizacja - Protokół i Uchwały z NWZCZ z dnia 22.01.2015 r.


TELEFONY ALARMOWE
:

Pogotowie ratunkowe
999

Policja
997
ul. Malczewskiego 3/5/7
22 603 11 55/56

Straż Pożarna
998

Straż Miejska
986

Pogotowie Gazowe
992

Pogotowie SPEC
993

Pogotowie Energetyczne
22 821 52 11
22 821 46 46

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne instalacji zewnętrznych
994
22 841 04 75

Pogotowie weterynaryjne
22 644 06 80
ul. Kulczyńskiego 8A
22 851 50 02
ul. Zwierzyniecka 8B
601 363 766

 

 

Administracja SBM EC Siekierki
Warszawa, ul. Melomanów nr 8
e-mail: administracja@sbmec.pl

godziny pracy:
poniedziałek, środa 9.00 - 17.00
wtorek, czwartek, piątek 7.00 - 15.00

Dodatkowy dyżur na Nugat 3:
poniedziałek 8.00 - 9.00
czwartek 16.00 - 17.00

Administracja
22 841 20 55,
22 627 00 29,
Fax 22 642 19 79,
 

Administrator
Sebastian Piekutowski
22 627 00 29,
22 841 20 55,
795 579 578,


Księgowość
Ewa Chorąży
Iwona Prus
22 851 31 05

 


Główna księgowa
Elżbieta Tutak
22 840 35 28

Prezes Zarządu SBM "EC Siekierki" przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym - 22 627 00 29

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Nadolny pełni dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 17.00 pod numerem 602 450 162TELEFONY AWARYJNE

Zarząd SBM przypomina, że wszelkie usterki należy zgłaszać w Administracji. Awarie po godzinach pracy Administracji należy zgłaszać pod n/w telefonami.

Osiedle Nehru:
Firma "SASTA" - tel. 607 568 530
- zamknięcie zaworów na cw, zw, co (zalewanie, przecieki)
- usuwanie awarii instalacji cw, zw, kanalizacji
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej

Awarie internetu należy zgłaszać w godzinach pracy administracji w siedzibie spółdzielni lub telefonicznie 22 627 00 29; 795 579 578

Osiedle Wolica:
Brak ogrzewania i c.w. - SPEC
7.00 - 15.00 - 22 641 41 77 lub 508 336 410 mistrz A. Ciołkowski
Po godzinie 15.00 Pogotowie SPEC - 993

Firma "SASTA" - tel. 607 568 530
- zamknięcie zaworów na cw, zw, co (zalewanie, przecieki)
- usuwanie awarii instalacji cw, zw, kanalizacji
- usuwanie awarii instalacji elektrycznej

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne instalacji domowej
czynne całą dobę 22 39 03 88

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne instalacji zewnętrznych
22 841 04 75 , 22 841 06 04 , 22 841 06 70


Deklaracja przystąpienia w poczet członków Spółdzielni SBM "Ec Siekierki" -
do pobrania PDF


List polustracyjny po lustracji pełnej SBM za lata 2009-2011 PDF

List polustracyjny po lustracji pełnej SBM za lata 2012-2014 PDF

 

 

Administracja SBM EC Siekierki Warszawa, ul. Melomanów 8
godziny pracy: poniedziałek, środa 9.00 - 17.00   |   wtorek, czwartek, piątek 7.00 - 15.00